Your store name

Blog

Pharma 4.0'a Doğru – Dijital Dönüşüm, Operasyonları Ne Şekilde En Verimli Hale Getirebilir?

Üreticiler, küçük adımlar atarak, Pharma 4.0 (sağlık sektörü imalat alanında Endüstri 4.0'ı tanımlamak için kullanılan bir terim) standartlarını karşılamak, verimi artırmak ve ürün bütünlüğünü korurken, devir sürelerini azaltmak için yeni tekniklerden yararlanabilir.

10.09.2022

Teknoloji, İlaç Sektöründe Nasıl Bir Devrim Yapıyor?

Dijital devrimin getirdiği yeni teknolojiler, endüstrilerin iş paradigmasını değiştirip, geçmişte işçilerin devamlı suretle manuel olarak gerçekleştirdikleri süreçleri optimize etmek için çeşitli avantajlar sağlıyor. Ancak bütün bunlar, müşteriye verimli ve tatmin edici bir deneyim sağlama konusunda yetersiz kalıyor.

10.09.2022

İlaç Pazarlaması Nasıl Farklıdır?

İlaç ve sağlık sektörleri kurallar, düzenlemeler ve atlanması gereken çemberlerle doludur. Hatta bazıları bunun yaratıcı bir pazarlamacının kabusu olduğunu söyleyebilir. Bu çemberlerden çıkış yolu ise, yalnızca bir yaratıcı ajans gibi davranmamaktan geçer.

10.09.2022

Dijital Dönüşüm İlaç Sektörünü Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?

Pandemi, daha önce dijital değişime uyum sağlamakta daha yavaş olanlar da dahil olmak üzere hemen hemen her endüstri için dijitale hızlı bir geçişle sonuçlandı. İlaç endüstrisi de bu teknolojik değişimden nasibini aldı. COVID-19'un benzeri görülmemiş etkisi ile birleşen dijital inovasyonun artan önemi, sektörün çalışma şeklini önemli ölçüde değiştirdi.

10.09.2022