Your store name

Teknoloji

Dijital Dönüşüm İlaç Sektörünü Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?

Üreticiler, küçük adımlar atarak, Pharma 4.0 (sağlık sektörü imalat alanında Endüstri 4.0'ı tanımlamak için kullanılan bir terim) standartlarını karşılamak, verimi artırmak ve ürün bütünlüğünü korurken, devir sürelerini azaltmak için yeni tekniklerden yararlanabilir.

Dünya nüfusun sağlığı daima ilaç endüstrisine bağlı ve bağımlı olmuştur. Ancak bu duruma daha önce hiçbir zaman koronavirüs pandemisinin zirvede olduğu dönemde olduğu kadar, belirgin biçimde şahit olunmamıştı. Bütün dünya geniş çaplı olarak aşılanmaya ihtiyaç duyuyordu ve bunun çok kısa bir sürede gerçekleşmesi lazımdı. Bir endüstriden bu kadar dar bir zaman diliminde, hem böylesine büyük tehlikeler doğurabilecek risklerle dolu, hem de bu kadar çok sayıda beklentinin olduğu nadiren görülmüştür. Böylesine bir dönemde aşı üreticileri, bir nesilde yalnızca tek bir defa görülebilecek bu talep karşısında, operasyonlarını yeniden tasarlamaları ve süreç dijitalleştirmesindeki son gelişmeleri benimsemeleri gerektiğinin farkına vardılar.

Bu noktadan sonra nelerin meydana geldiğini gayet iyi biliyoruz, çünkü büyük bir bölümümüz, bu bilim adamlarının ulaştığı başarının canlı birer kanıtı olarak yaşamını sürdürüyor. Bu kelimeleri okurken, sayısız hayat kurtaran Covid-19 aşılarının fevkalade biçimde hızlı geliştirilmesi sayesinde şu ana kadar ya da pek yakında aşı olma ihtimaliniz fazlasıyla yüksek.

İlaç endüstrisindeki süreç geliştirme (PD) modelleri, artık veri güdümlü karar almayı ve risk değerlendirmesini geçmişte olduğundan çok daha fazla içeriyor. Yeni süreç geliştirme modelleri kapsamında şirketler, riskleri azaltıp bütüncül ve aktarılabilir bir kontrol stratejisi oluşturmak için daha fazla veri, otomasyon ve modelleme kullanıyor.

Bu sayede sektörün pazara sürüm süresi hiç olmadığı kadar kısaldı ve gelişim döngüsü süreleri gittikçe azalıyor. Süreç iyileştirmeye yönelik bu çabalar, endüstriyi, bir sonraki eşi benzeri görülmemiş ihtiyaç ne olursa olsun, buna karşılık vermeye hazır hale getiriyor. Bu da herkes için daha güvenli ve daha sağlıklı bir gelecek anlamına geliyor.

Geleceğin Fabrikaları

Yarının fabrikalarında eylemi veri yönlendirecek. Yani sensörler ve cihazlar, karmaşık süreçler işlemeye devam ettiği sırada sürekli bir veri akışı oluşturarak, sürecin hem gerçek zamanlı anlık görüntüsünü, hem de dijital geçmişini oluşturuyor.

Veri analistleri ve süreç yöneticileri, daha sonra bu dijital geçmişi, makine bakımı ve optimizasyonuna yönelik makine öğrenimi yaklaşımları oluşturmak için de kullanabilecekler.

Bu, farklı depolamalara ayrılmayan, ancak şirketler, ortaklar, platformlar, siteler ve süreçler arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kuran akıllı cihazlardan oluşan bir dünya olan "tak ve üret" vizyonunu işaret ediyor.

Uluslararası Eczacılık Mühendisliği Derneği (International Society for Pharmaceutical Engineering), son birkaç yılda, Pharma 4.0'a ilişkin üretim kavramlarını endüstri genelinde yürürlüğe koymaya yönelik, geniş çaplı bir girişimin parçası olan bir ''tak ve üret'' çalışma grubuna ev sahipliği yaptı. Günümüzde ekipman üreticileri, yazılımsal çözüm sağlayıcıları ve düzenleyiciler de dahil olmak üzere, bütün eczacılık ekosisteminde, işbirliğine dayalı kademeli ve kayda değer değişiklikler meydana geliyor.

''Tak-ve-üret''e dayalı imalatı desteklemek adına daha fazla sayıda araç ve çözüm yolu kullanıma sunuldukça, dijital verilere yönelik kurumsal çapta yaklaşımlara sahip işletmeler, yeni ekipmanları kolayca entegre edebilecek ve operasyonlarını optimize edip, maliyetleri azaltma yolunda, veriye dayalı karar verme süreçlerine geçebilecekler.

Dijital Dönüşüm

Her ne kadar dijital dönüşümün temellerini atmak, ufak çaplı bir çaba olmasa da potansiyel getirisinin muazzam olduğu söylenebilir. Verilere ilişkin tek bir kaynak üzerinden faaliyet yürüten bir fabrika, derinlikli ve gerçek zamanlı analizler üretebilir. Bu durum, aşağıda sıralananlar gibi önemli sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır:

  • Pazara daha kısa sürede erişim
  • İlaç geliştirme maliyetlerinde yaşanacak azalmayla birlikte, potansiyel olarak tüketiciler ve genel olarak toplum için tasarruf sağlanması
  • Bir ilacı dünyada ilk defa geliştiren bilim insanları ve sözleşmeli üreticiler arasında daha sağlıklı işbirliği ve veri paylaşımı
  • Planlı bakım modellerinden daha verimli, koşul bazlı ve ileriki aşamada daha öngörülebilir bakım stratejilerine geçiş
  • Sürekli süreçlerdeki aşamaları veya geçişleri belirleme ve temel performans göstergelerini atama konusunda yetkinlik
  • Sadece döngünün sonunda değil, tüm üretim süreci boyunca ürün kalitesine ilişkin artan belirginlik

'Pharma 4.0'a yolculuk

İleri analitikten yapay zekaya (AI) kadar çok sayıda teknoloji, ilaç fabrikalarının çalışma şeklini değiştirme gücüne sahiptir. Üreticiler, küçük adımlarla Pharma 4.0 standartlarını karşılamak, verimliliği artırmak ve ürün bütünlüğünü korurken döngü sürelerini azaltmak için yeni teknikleri tercih edebilirler.

Hedeflerinizi tanımlayın

Geleceğin fabrikaları, iş hedefleriyle ve öncelikleriyle şekillenecek. İster toplam ekipman verimliliği (OEE) ister diğer temel performans göstergeleri (KPI) olsun, fabrikalar net ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda faaliyet göstermelidir. İlaç şirketleri, yeni araçlar ve teknolojiler sayesinde, önemli aşamalar kaydetmeye her zamanki gibi hazır. Şirketler, kısa ve uzun vadeli hedeflerin bir kombinasyonunu belirleyip hedeflerini genişletmeye çalışarak, bugüne dek ellerinde olan imkanların sınırlarını zorlayabilirler.

Kültürle teknolojiyi birbirine uydurun tanımlayın

Pharma 4.0'ın kalite yönetimine yönelik yeni standartları karşılamak için sıkı bir ekip çalışması gerekiyor. Geleceğin fabrikaları, CEO'lardan atölyedeki işçilere kadar birbirine geçmiş bir çalışma gerektiriyor. Bundan tam verim alınması için paydaşların gerçek zamanlı olarak işlem verilerine erişmesi şart.

Gerçek zamanlı verilere erişim, paydaşlara operasyonları hakkında kritik bilgiler vererek, kritik sorunları çözmelerini sağlar. Birçok şirket için gerçek zamanlı verilere erişebilen insan sayısını artırmak kültürel bir değişime yol açacaktır. Ancak üreticiler, her kullanıcıya karar verme özerkliği tanıyarak, gerçek ve faydalı bir değişime yol açmaları adına daha fazla sayıda çalışanını yetkilendirebilir.

Bir fabrikayı insan ve teknolojiyle dönüştürmek, doğru teknik kabiliyetlere sahip bir ekip gerektirir. İster yeni sistemler planlamak ve devreye sokmak için çalışan teknik bir ekip, isterse de onları benimseyecek son-kullanıcılar olsun, yeni stratejilere öncülük edebilecek eğitimli kişilerden oluşan ekipler oluşturmak büyük önem taşımaktadır.

Üretim katındaki döngüyü kırın

Geleceğin fabrikasının, hedeflerine doğru ilerlerken üretim katındaki insanları dikkate alması büyük önem taşımaktadır. Bu, yalnızca kullanıcının bir ürünü benimsemesini istemekten daha fazlasıdır; çalışanların, teknoloji ve süreç değişikliklerinin kendilerine nasıl fayda sağlayacağını anlamaları gerekir. Bu gelişmeler onların işlerini kolaylaştıracak mı? Onlara daha önce sahip olmadıkları bir görünürlük sağlayacak mı?

Sonuç olarak, süreci en iyi anlayanlar aslında üretim katındaki insanlardır. Bu kişiler, yeni verilerden ve sağladıkları yeni anlayışlardan en fazla faydayı görecek olanlardır. İlaç şirketleri, net gelire hizmet eden bağlantılı stratejiler oluşturmak için konunun uzmanlarının geri bildirimine ve uzmanlığına ihtiyaç duyuyorlar.

Büyük planlayın, küçük yürütün

Üretim tesislerinin doğal kısıtlamaları vardır ve tesisler ancak bu sınırlar çerçevesinde ölçeklenebilirler. Her yeni sürecin, prosedürün ve aracın üzerine atlamak cazip gelse de, hiçbir büyük dönüşüm tek gecede gerçekleşemez. Bir dizi mütevazı ve kademeli adımı planlamak, bir operasyonun başarısını ölçmesine ve yol boyunca değişiklikler yapmasına olanak sağlar.

Küçük başlamak, büyük bir plan yapamayacağınız anlamına gelmez. Yarının fabrikasına ulaşmak, kurumsal mimariye, temel altyapıya ve ölçeklenebilirliğe öncelik verecek şekilde büyük resmi görmeyi gerektirecektir. Uzun vadeli bir plan, yalnızca gelecek için bir yol haritası değildir, aynı zamanda şirketlerin üzerine inşa edilecekleri doğru temellerin atılmasına da yardımcı olur.

İlaç şirketleri, süreçleri kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve daha kısa sürede gelişmiş tedaviler üretmek amacıyla ilk defa veriyi ve iç görüleri demokratik bir hale getiriyor. Doğru araçların ve değişim stratejilerinin yardımıyla 4.0 felsefeleri hakiki bir kurumsal dönüşümün yaşanmasını sağlayabilir.

10.09.2022

Diğer Blog Yazıları

Pharma 4.0'a Doğru – Dijital dönüşüm, operasyonları ne şekilde en verimli hale getirebilir?

Üreticiler, küçük adımlar atarak, Pharma 4.0 (sağlık sektörü imalat alanında Endüstri 4.0'ı tanımlamak için kullanılan bir terim) standartlarını karşılamak, verimi artırmak ve ürün bütünlüğünü korurken, devir sürelerini azaltmak için yeni tekniklerden yararlanabilir.

Teknoloji, ilaç sektöründe nasıl bir devrim yapıyor?

Dijital devrimin getirdiği yeni teknolojiler, endüstrilerin iş paradigmasını değiştirip, geçmişte işçilerin devamlı suretle manuel olarak gerçekleştirdikleri süreçleri optimize etmek için çeşitli avantajlar sağlıyor. Ancak bütün bunlar, müşteriye verimli ve tatmin edici bir deneyim sağlama konusunda yetersiz kalıyor.

İlaç Pazarlaması Nasıl Farklıdır?

İlaç ve sağlık sektörleri kurallar, düzenlemeler ve atlanması gereken çemberlerle doludur. Hatta bazıları bunun yaratıcı bir pazarlamacının kabusu olduğunu söyleyebilir. Bu çemberlerden çıkış yolu ise, yalnızca bir yaratıcı ajans gibi davranmamaktan geçer.