Your store name

Teknoloji

Teknoloji, İlaç Sektöründe Nasıl Bir Devrim Yapıyor?

Dijital devrimin getirdiği yeni teknolojiler, endüstrilerin iş paradigmasını değiştirip, geçmişte işçilerin devamlı suretle manuel olarak gerçekleştirdikleri süreçleri optimize etmek için çeşitli avantajlar sağlıyor. Ancak bütün bunlar, müşteriye verimli ve tatmin edici bir deneyim sağlama konusunda yetersiz kalıyor.

Günümüzde bilgi çok değerli. Piyasaya yön verip ön planda yer alan kişiler ise, bilgiyi en iyi şekilde yönetenlerden oluşuyor. Bu bağlamda elimizdeki veriler, teknolojinin, sağlık personeli ve hastalarla bağlantı kurmanın yeni yollarını belirleyen dijital yenilikler aracılığıyla, ilaç sektöründe nasıl bir devrim yarattığını ortaya koyuyor.

Hangi sektörde faaliyet gösterirlerse göstersinler, bütün şirketler ürün tasarımına, üretimine, tedarikine ve müşteri deneyimine odaklanan teknolojik çözümlerin uygulanmasına yatırım yapıyorlar. Bu yeni uygulanacak teknolojilere uyum sağlama eğilimi, ilaç sektörü için de bir istisna değil.

Bu yazıda bahsedeceğimiz Pharma 4.0, ilaç endüstrisinde gelişen teknolojilere spesifik bir örnek teşkil ediyor.

İlaç sektöründe yaşanan teknolojik devrim, Pharma 4.0 ile eşgüdümlü ilerliyor

Pharma 4.0 terimiyle Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0'ın yarattığı teknolojik devriminin ilkeleri arasında güçlü bir bağ var. Bu olgunun geniş spektrumunu oluşturan dijital araçlar, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti ve yapay zeka gibi ileri veri analitiğini içeriyor.

Endüstri 4.0'ın temsil ettiği paradigma değişiminden bu yana, yeni teknolojiler, süreçleri iyileştirmek, görevlere değer katmak ve onları daha verimli hale getirmek için, endüstrinin iş modelini yeniden tasarlamayı amaçlayan Pharma 4.0'ın dahil edilmesiyle birlikte ilaç sektöründe bir devrim yaratıyor.

Pharma 4.0'ın amacı, hem ilaç şirketlerine hem de onlarla bağlantılı hastalara fayda sağlayan ürünler geliştirmek. İlaçlar ve tıbbi aletler, toplum sağlığını doğrudan etkileyen ürün ve hizmetler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu yeni teknolojilerin uygulanması yalnızca sektör için değil, aynı zamanda bu araç sayesinde, yaşam kalitelerini iyileştiren insanlar için de büyüme fırsatları yaratacaktır.

Accenture tarafından İlaç Sektörünün En İyi Temsilcisi başlığı altında yürütülen bir araştırmaya göre, operasyonel verimliliği artırmanın ve deneyimlerin kişiselleştirilmesinin anahtarı, yöneticilerin %90'ı için yapay zeka uygulayan teknolojiler aracılığıyla yenilikler yapmaktan geçiyor.

Bu bağlamda, ilaç uzmanlarının yarısından fazlası, sektördeki mevcut faaliyet alanlarını geliştirmek için dijital teknolojinin gerekli olduğunu addediyor. Dolayısıyla, eldeki mevcut araçları, bu süreçlere dahil etmemek ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda herhangi bir çaba göstermemek, ilerlemeye yönelik hedefler doğrultusunda, hiçbir işe yaramayacaktır.

Pharma 4.0'ın 4 Ayağı

Pharma 4.0'ın temel ayakları, 4 ticari faaliyet alanında yapılan gelişmelerin uygulanmasıyla özetlenmektedir: insan kaynakları, süreçler, bilgi sistemleri ve kültür.

İnsan Kaynakları

İmalat hattındaki Pharma 4.0 otomasyon sistemleri, insan emeğiyle üretilenlere göre daha fazla kesinlik ve özerklik taşıyarak, ihtiyaç duyulan görevlerde daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Bu durum, insan kaynakları alanı için bir zorluk teşkil ediyor, çünkü farklı görevleri manuel olarak yürüten operatörler yerine, bu teknolojilerin yönetiminde uzmanlaşmış kişilerin istihdam edilmesi gerekeceğinden, işe alım planlarının yeniden ele alınması, bir zorunluluk taşıyor.

Süreçler

Süreç iyileştirme, diğer meselelerin yanı sıra, verilerin toplanmasına ve analizine, optimum üretim deneyiminin desteklenmesine ve hata sayılarında kayda değer bir azalma sağlayarak daha yüksek bir verimlilik düzeyine çıkarılmasına olanak tanır. Bu noktadan itibaren, sektöre uyarlanmış yazılımlarda yer alan veriler haritalandırılabilmeye başlar. Kısacası, sürekli olarak yaşanacak iyileşmeler, bu sistemlerin doğru entegrasyonuna ve her süreçte üretilen sonuçlara bağlı olacak.

İlk başta, özellikle de bütün faaliyetlerde kâğıt kullanılmasına alışılmış şirketlerde, bu tür bir otomasyonun uygulanmasına karşı bir miktar direnç olabilir. Ancak dijital araçların yükselişi ile bu değişiklikler, tüm bilgileri buluta göndererek fiziksel depolama alanını azaltmak için gereklidir.

Bilgi Sistemleri

İmalat hatları yalnızca tüm süreçleri optimize eden verimli otomasyon sistemlerine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm tedarik zinciri boyunca gerçek zamanlı izlenebilirlik ve gözetim sistemlerine sahip olacak.

Kültür

Pharma 4.0, fiziksel süreçlerin dijital dönüşümünü ifade eder, dolayısıyla bütün bunlar, bir kurumun tüm faaliyet alanlarına yayılacak şekilde kurum kültüründe değişiklere yol açacaktır. Bu durum, yeni teknolojilerin kademeli olarak benimsenmesine ek olarak, yöneticilerin şirketi daha karlı hale getirmek için, iş modellerine yeniden şekilde vermesi için sürekli bir arayıştır ve teknolojik çözümler kullanarak insanların deneyimlerini iyileştirmeye odaklanmaktadır.

Pharma 4.0'ın Avantajları

1. Kişiselleştirilmiş ilgi

Sensörlerin ve dijital hizmetlerin kullanımıyla birlikte hastalar, artık kişiselleştirilmiş bakım ve tedaviye 7/24 erişebiliyor. Bu sayede biyomedikal cihazlar, ilaç endüstrisine daha fazla değer katıyor. Bu terim aynı zamanda, hastaların ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ilaçların yanı sıra insanların bu tür ilaçlarla ilgili deneyimlerini iyileştirmeye yardımcı olan bilgilerin sunulmasını da ifade ediyor.

2. Müşterilere ve potansiyel müşterilere odaklanan bilgi yönetimi.

Veri entegrasyonu, hastalarla etkileşim konusunda kısa süre içerisinde daha iyi sonuçlar alınmasına yol açabilir. Öyle ki, tüm çalışma alanlarında neye ihtiyaç duyulduğu bilinecek ve acil bir durumda bu alanlarda daha fazla alternatif sunulacak.

Bu durum, pazarlama ekiplerinin potansiyel hastaların davranışlarını ve ihtiyaçlarını anlamak için stratejiler geliştirmesini sağlayacak. Böylelikle, tedarikçilerden sipariş edilecek ilaçların kaydı daha doğru şekilde oluşarak pazarlanmayan ürünlerle gerçekleşen stok artışından kaçınılacaktır.

3. Maliyetleri ve yürütme süresini azaltmak için otomatikleştirilmiş süreçler.

Bulut (cloud) araçları, geçtiğimiz yıllarda büyük önem kazandı. Bu durum, kâğıttan ve manuel olarak yapılan işlerden tasarruf edilmesini sağladı. Bu araçlar ayrıca (günümüzde hala veritabanlarını güçlü şifrelerle güvence altına almak ve bu şifreleri zaman zaman değiştirmek gerekmesine rağmen) bilgi hırsızlığına karşı, neredeyse sınırsız miktarda verinin daha güvenli bir şekilde saklanmasını kolaylaştırdı.

Gelgelelim, bu yeni teknolojilerin dezavantajları da yok değil. Aynı araştırmada Accenture, dijital teknolojilerin performansından tam anlamıyla yararlanılmasını engelleyen 5 ana engel olduğunu belirtiyor: planlı eskitmenin yarattığı yüksek maliyetler; veri güvenliğine yönelik güven eksikliği; dijital beceri eksikliği; teknolojik entegrasyonların uygulanamaması ve önceden kurulu bir sistem içinde yenilik yapmanın zorluğu.

Sonuç olarak, teknoloji, aralarında Pharma 4.0'ın da bulunduğu ve süreçlerde sürekli olarak yapılacak yeniliklere dayalı biçimde ilaç sektöründe bir devrim yaratıyor. Adından da anlaşılacağı üzere, iş planlarında ilgi odağı halini alan, ancak ilaç sektörü personelinin çalışma biçimini hızla dönüştürerek yeni teknolojilerin uygulamalarına değer katmalarını sağlayan Dördüncü Sanayi Devrimi'nin bir aracıyla daha karşı karşıyayız.

10.09.2022

Diğer Blog Yazıları

Pharma 4.0'a Doğru – Dijital dönüşüm, operasyonları ne şekilde en verimli hale getirebilir?

Üreticiler, küçük adımlar atarak, Pharma 4.0 (sağlık sektörü imalat alanında Endüstri 4.0'ı tanımlamak için kullanılan bir terim) standartlarını karşılamak, verimi artırmak ve ürün bütünlüğünü korurken, devir sürelerini azaltmak için yeni tekniklerden yararlanabilir.

İlaç Pazarlaması Nasıl Farklıdır?

İlaç ve sağlık sektörleri kurallar, düzenlemeler ve atlanması gereken çemberlerle doludur. Hatta bazıları bunun yaratıcı bir pazarlamacının kabusu olduğunu söyleyebilir. Bu çemberlerden çıkış yolu ise, yalnızca bir yaratıcı ajans gibi davranmamaktan geçer.

Dijital dönüşüm ilaç sektörünü nasıl yeniden şekillendiriyor?

Pandemi, daha önce dijital değişime uyum sağlamakta daha yavaş olanlar da dahil olmak üzere hemen hemen her endüstri için dijitale hızlı bir geçişle sonuçlandı.